Contact bij De Hoofdstad.

 

Als u iets vermeld wilt hebben op de website van De Hoofdstad,

stuur dan een email naar info@dehoofdstad.com.

Hierbij kunt u denken aan: evenementen (clubmatch, aankeuring, jonge hondendagen), kringgroepen, enz.

Voor de emailadressen van de bestuursleden; zie pagina bestuur.